CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT


Kính gửi quý khách hàng!


Chipo nhập hàng Trung Quốc trân trọng thông báo Chính sách khách hàng thân thiết nhằm mang lại những ưu đãi dành cho các khách hàng có thời gian gắn bó và lượng giao dịch thường xuyên với Chipo. Với các cấp độ tích lũy, khách hàng sẽ được hưởng các chính sách chiết khấu cước vận chuyển và phí mua hộ. Chính sách được áp dụng kể từ 12h00 ngày 01/9/2017, cụ thể như sau:

Cấp độTổng tích lũy giao dịch (VNĐ)Chiết khấu phí mua hộChiết khấu cước vận chuyển TQ - VN
VIP 0Dưới 100 triệu0%0%
VIP 1Từ 100 triệu đến dưới 300 triệu5%2%
VIP 2Từ 300 triệu đến dưới 800 triệu10%4%
VIP 3Từ 800 triệu đến dưới 1.5 tỷ 15%6%
VIP 4Từ 1.5 tỷ đến dưới 2.5 tỷ20%8%
VIP 5Từ 2.5 tỷ trở lên25%10%


Lưu ý: - Tổng tích lũy giao dịch được hệ thống ghi nhận đối với các đơn hàng ở trạng thái "đã nhận hàng". - Ngay sau khi đủ tổng tích lũy giao dịch, cấp độ thành viên sẽ tự động được nâng sang cấp độ tương ứng. Quý khách hàng có thể xem cấp độ thành viên trong Quản lý tài khoản của mình hoặc cấp độ được áp dụng trong từng đơn hàng.

Trân trọng! Bản Quản Trị Chipo.vn