Thông báo nạp tiền thanh toán qua QR Code được miễn phí giao dịch


Kính gửi Quý khách hàng!

Từ ngày 22/12/2018, khi Quý Khách nạp tiền thanh toán qua QR Code sẽ được miễn phí giao dịch

Chipo thông báo để Quý khách hàng nắm bắt thông tin và chủ động trong kinh doanh.

Trân trọng !